USŁUGI

Naszym celem jest szybka i profesjonalna pomoc prawna świadczona w oparciu o kompleksową i dogłębną analizę sprawy. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych przez nas usług, zaznaczając jednocześnie, iż jesteśmy otwarci na każdą dziedzinę prawa i sprawy nietypowe.

Wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy, przy czym Kancelaria preferuje wynagrodzenie ryczałtowe oparte na stawkach określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz wynagrodzenie prowizyjne (premia za sukces). Podmiotom decydującym się na stałą współpracę proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.