O NAS

Jagoda Czernicka-Waszak

Adwokat

Ukończyła Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wynikiem bardzo dobrym. Następnie w latach 2007 – 2011 odbywała aplikację adwokacką w Zielonogórskiej Izbie Adwokackiej. W 2011 roku zdała egzamin adwokacki uzyskując najlepszy wynik spośród zdających w izbie zielonogórskiej. Zarówno w czasie studiów, jak i w toku odbywania aplikacji zdobywała doświadczenie poprzez odbywanie stażów w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, bankowości oraz poprzez pracę w kancelarii adwokackiej. Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze rozpoczęła działalność gospodarczą świadcząc usługi prawnicze na własny rachunek. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach w dalszym ciągu podnosi swoje kompetencje.

Marcin Waszak

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany w 2009 roku na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. W  2013 roku zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze. Jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji zdobywał doświadczenie poprzez współpracę z firmami windykacyjnymi i Adwokatami. W ramach wolontariatu działał również na rzecz społeczności lokalnej świadcząc bezpłatnie pomoc prawną. Specjalizuje się w prawie karnym i procedurze karnej.