Windykacja

Windykacja należności obejmuje trzy etapy, przy czym sprawa może zostać zlecona na każdym etapie postępowania.

 

Etap pierwszy to przedsądowa windykacja roszczeń, która obejmuje pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty i udział w negocjacjach mających na celu dobrowolne spełnienie świadczenia.

 

Etap drugi obejmuje postępowanie sądowe, w ramach którego Kancelaria oferuje sporządzenie pozwu i reprezentację w postępowaniu sądowym, którego celem jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego w postaci prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody sądowej.

 

Etap trzeci dotyczy egzekwowania roszczeń i obejmuje uzyskanie tytułu wykonawczego poprzez wystąpienie z wnioskiem o nadanie na tytuł egzekucyjny klauzuli wykonalności, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym i odbiór wyegzekwowanych od dłużnika należności.