Sprawy zagraniczne

Oferujemy pomoc w sprawach prowadzonych na obszarze Unii Europejskiej oraz w pozostałych Państwach położonych poza granicami Polski. Świadczymy pomoc prawną w postaci udzielania porad prawnych, reprezentacji w postępowaniach zagranicznych, pośrednictwa w organizowaniu pomocy prawnej przez adwokatów miejscowych, udzielaniu pomocy osobom pozbawionym wolności za granicą, w tym poprzez nawiązywanie kontaktu z placówkami dyplomatycznymi Polski za granicą, odzyskiwaniu zajętych za granicą przedmiotów i pieniędzy.


Posługujemy się biegle językiem angielskim, jak również stale współpracujemy z osobami posługującymi się językiem francuskim i niemieckim.