Prawo administracyjne

Kancelaria w zakresie prawa administracyjnego oferuje m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie wniosków, podań i innych pism w postępowaniu administracyjnym i środków zaskarżenia, reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Nasza oferta obejmuje m.in.:

-     sprawy z zakresu prawa budowlanego

-     sprawy udzielania zezwoleń, koncesji, licencji

-     sprawy z zakresu Prawa o ruchu drogowym

-     sprawy z zakresu prawa o cudzoziemcach

-     sprawy z zakresu ochrony środowiska

-     sprawy z zakresu egzekucji w administracji

-     sprawy mieszkaniowe

-     sprawy z zakresu Prawa o stowarzyszeniach

-     sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego

-     sprawy z zakresu Prawa wodnego