Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, zajmując się kompleksowo całością problematyki prawnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

 

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy m.in.:

-     analizę umów i przygotowywanie projektów umów

-     doradztwo w zakresie prawa pracy

-  zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego oraz wdrażanie niezbędnych zmian organizacyjnych

-     porady prawne w zakresie bieżących potrzeb przedsiębiorcy

-     uczestnictwo w negocjacjach

-     postępowanie windykacyjne

-     zastępstwo w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym i podatkowym