Zakres usług

 

Naszym celem jest szybka i profesjonalna pomoc prawna świadczona w oparciu o kompleksową i dogłębną analizę sprawy. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych przez nas usług, zaznaczając jednocześnie, iż jesteśmy otwarci na każdą dziedzinę prawa i sprawy nietypowe.

 

W codziennej praktyce Kancelaria oferuje świadczenie usług prawniczych polegających na:

-     udzielaniu porad prawnych

-     kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych

-     sporządzaniu i analizie umów, regulaminów, statutów i ugód

-     sporządzaniu opinii prawnych

-     sporządzaniu pism procesowych

-     reprezentowaniu w negocjacjach, mediacji, postępowaniu reklamacyjnym i przesądowym

-     reprezentowaniu w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym

-   reprezentowaniu w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi i rentowymi

-     reprezentowaniu w postępowaniu egzekucyjnym

 

Wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy, przy czym Kancelaria preferuje wynagrodzenie ryczałtowe oparte na stawkach określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz wynagrodzenie prowizyjne (premia za sukces). Podmiotom decydującym się na stałą współpracę proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.