Pliki do pobrania i przydatne strony internetowe

Narzędzia

Internetowy system aktów prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Przeglądanie wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

Formularze w postępowaniu sądowym

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Wyszukiwarka REGON

http://www.stat.gov.pl/regon/

Portal orzeczeń Sądów Powszechnych

http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/

Wyszukiwarka przechowawców dokumentów pracowniczych

http://ewidencja.archiwa.gov.pl/index.php

Elektroniczne wnioski o niekaralność

https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web/

 

Instytucje

Naczelna Rada Adwokacka www.nra.pl

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze www.adwokatura.zgora.pl

Sąd Rejonowy w Nowej Soli http://www.nowa-sol.sr.gov.pl/

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze http://www.zielona-gora.so.gov.pl/

 

Pliki do pobrania

Pełnomocnictwo